back
China,Dancing,Festival,Guangxi,Head Scarf,Leggings,Necklace,Yi, photo
next

White Yi Women At Tiaiogongjie Festival

Nien Bi, Guangxi, China (2014)

White Yi women, wearing traditional clothes, headscarves, necklaces and leggings, dancing at the Tiaogongjie festival in Nien Bi.

Larger View

Photo © copyright by Nick Mayo   |   Email Nick Mayo about this photo
Related Galleries: China, Guangxi, Festivals, Yi